Buestævnetyper


Der afholdes stævner året rund, og næsten hver weekend er der stævne et eller andet sted i Danmark. På Bueskydning Danmarks hjemmeside under stævner, kan du se kommende aktiviteter (både stævner og kurser), som afholdes under Bueskydning Danmark. Resltater fra større stævner, der typisk tilmeldt World Archery, kan ses på ianceo.net. En del interessante stævner afholdes af klubber udenfor Bueskydning Danmark. For at finde disse, skal man søge på relevante hjemmesider. Der er i det følgende bragt nogle links, til udvalgte arrangementer.


Skiveskydning

WA 70/50 meter runde

Udendørs runden der består af 72 pile (2 serier af 6 sæt af 6 pile) afskudt mod 122 cm ansigt (compundskytter dog 80 cm ansigt med 6 ringe). Runden afholdes årligt af mange klubber, ligesom den benyttes under ”sommerskydningen”.

 • For lang- og barbueskytter er afstanden til ansigtet: op til 11 år: 15 meter; fra 12 til og med 17 år: 30 meter; og fra 18 år: 40 meter.
 • For recurveskytter er afstanden til ansigtet: Op til 11 år: 15 meter; fra 12 til og med 13 år: 30 meter; fra 14 til og med 15 år: 40 meter; fra 16 til og med 17 år og fra 50 år og op: 60 meter; og fra 18 til og med 49 år: 70 meter.
 • For compoundskytter er afstanden til ansigtet: Op til 11 år: 15 meter; fra 12 til og med 15 år: 30 meter; og fra 16 år og op: 50 meter.


1440 runde

Udendørs runde, der består af 144 pile (4 serier x 36 pile) afskudt på forskellige aftagende afstande på to forskellige størrelser ansigter. På de lange afstande skydes mod 122 cm ansigt og på de korte mod 80 cm ansigt. At gennemføre en 1440 runde kræver både fysisk og mentalt god træningstilstand og god planlægning af væske- og madindtag, da afvikling af 144 skud over typisk 6 timer tærer på kræfterne. Er man til det lidt seje, er det til gengæld en fantastisk udfordring at tage op. 1440 runden er udgået som WA runde, så i dag holdes runden i øjeblikket alene i live i Danmark af Middelfart Bueskyttlaug, som afholder runden en gang årligt.

 • For langbueskytter er afstanden til ansigtet: op til 11 år: 15 hhv. 10 meter; fra 12 til og med 17 år: 30 hhv. 20 meter; og fra 18 år og op: 40 hhv. 30 meter.
 • For barbueskytter er afstanden til ansigtet: op til 11 år: 15 hhv. 10 meter; fra 12 til og med 17 år: 30 hhv. 20 meter; fra 18 år og op: 50 hhv. 2x40 og 30 meter.
 • Recurve- og compoundskytter skyder køns- og alderbestemt på mellem 15 og 90 meter.


900 runde

Udendørs runde, der består af 90 pile (3 serier af 30 pile) afskudt på tre forskellige afstande mod 122 cm ansigt. Er man ikke helt så sej som en 1440 runde kræver, er 900 runden et spændene alternativ. Og det alle kommer til at skyde på tre forskellige afstande. I øjeblikket afholdes runden i Danmark årligt af Sønderborg Bueskyttelaug.

 • For lang- og barbueskytter er afstanden til ansigtet: Op til 13 år: 20 hhv. 15 og 10 meter; 14 til og med 17 år: 30 hhv. 25 og 20 meter; fra 18 år og op: 40 hhv. 30 og 20 meter.
 • For recurve- og compoundskytter er afstanden til ansigtet: Op til 11 år: 20 hhv. 15 og 10 meter; fra 12 til og med 13 år: 30 hhv. 25 og 20 meter; fra 14 til og med 15 år: 40 hhv. 30 og 20 meter; fra 16 til og med 17 år: 50 hhv. 40 og 30 meter; fra 18 år og op: 60 hhv. 50 og 40 meter.


WA 18 m indendørs runde

Består af 60 pile (2 serier af 10 sæt af 3 pile) afskudt på fast afstand mod 40 cm ansigt. Runden afholdes årligt af mange klubber, ligesom den benyttes under ”vinterskydningen”.

 • For alle skytter er afstanden til ansigtet: Op til 11 år: 8 meter; fra 12 til og med 15 år: 12 meter; og fra 16 år og op 18 meter.


WA 25 m indendørs runde

Identisk med WA 18 m indendørs runde, bortset fra at der skydes på 60 cm ansigt fra afstandene 25 hhv. 15 og 10 meter. Det er ret sjældent, at runden afholdes.


Sommer- og vinterskydning

Sommer- og vinterskydning er korrespondanceskydning mellem landets klubber under Bueskydnng Danmark.


Odinstævne og Palanatokeskydning

Odinstævne

Odinstævner et helt anderledes koncept udviklet af Det Fynske Buemager Laug. Under stævnet udstilles alle mulige lækkerier af især langbuer som buemagerlauget har kreeret, og deltagerne udveksler mange erfaringer om grej og teknik. Stævnet er kun for langbuer, hvor der skydes i to discipliner. Den ene er moderne langbuer, der må indeholde glas- og kulfiber. Den anden er for mere traditionelle langbuer, der udelukkende er bygget af træ og/eller bambus. Der skydes for voksne på 36 hhv. 24 og 18 yards og for juniorer på 24 hhv. 18 og 12 yards.


De ti bedste traditionelle langbuskytter skyder finale om Odins Øje, som er en brilliantslebet bjergkrystal. Finalen stater med at men med tre pile skal kunne opnå f.eks. 21 point. Den eller de skytter der ikke opnår dette pointtal falder fra. Herefter sættes det krævede pointtal 1 efter 1 op, indtil der kun er en skytte tilbage – vinderen af Odins Øje.


Planatokeskydning

Efter Odinstævnet afholdes Palanatokeskydning. Det fleste vil kende Odin, men hvem var Palanatoke? Joh, i sine tider tvang kong Harald sin noget selvhævdende skytte Palanatoke til at skyde et æble, placeret på sin søns hoved. Palanatoke tog 2 pile i sit kogger, og gennemborede med første pil æblet. Da kong Harald spurgte hvorfor Palanatoke havde taget to pile i sit kogger, når han kun havde en pil til rådighed, svarede Palanatonke:”Havde jeg ramt min søn, var den anden pil beregnet til dig, ærede konge”.

I Palanatokeskydningen skal man på 20 yards (18,3 meter) forsøge at ramme et æble placeret på toppen af en drengehøj dukke.


Rammer man æblet, bliver man klassificeret som Palanatokeskytte, og får et diplom i stof, og man bliver registreret i Palnatokelogbogen. Palnatokeskytter inddeles i tre klasser: Laveste grad (grøn), hvor man har tre pile til at ramme æblet, mellemste grad (rød), hvor man har to pile til at ramme æblet og højeste grad (sort) hvor man kun har en pil til at ramme æblet.

Det er ganske uformelt og hamrende sjovt at deltage, så skynd dig at reservere dagen, næste gang Det Fynske Buemager Laug kalder til Odin- og Palanatokeskydning.


Vikinge-skydning

Der afholdes årligt vikinge-skydning flere steder i landet. Et godt eksemple er Ribe Vikinge Langbue Laugs arrangementer, hvor der stilles krav om, at man for at deltage skal bruge langbue, som svarer til vikingernes langbuer både i materialevalg og udformning. Og man skal bære vikingedragt. Lauget afholder DM i vikinge langbueskydning og kårer årets pil – Danmarks flotteste og mest autentiske vikingepil.


Feltskydning

WA Feltrunden og WA Skovrunden

Består af mellem 12 og 24 mål deleligt med 4. Der skydes med 3 pile pr mål. Afstand til mål kan være angivet og/eller ikke angivet. På afstande der ikke er angivet, skydes der alders- og buetypebestemt på mellem 5 og 55 meter. På afstande der er angivet, skydes der alders- og buetypebestemt på mellem 5 og 60 meter.


WA Arrowheadrunden

Består af to komplette WA Feltrunder.


3D skydning

WA 3D Runden:Runden skydes mod et vilkårligt antal 3D dyrefigurer i varierende størrelse. Afstande til 3D dyrefigurerne angives ikke, men de skal holdes indenfor:

 • Op til 13 år: Fra 3 til 20 meter,
 • Fra 14 til og med 15 år: Fra 5 til 30 meter,
 • Fra 16 år og op: Langbue- og barbueskytter: Fra 5 til 30 meter,
 • Fra 16 til 17 årige recurve- og compoundskytter: Fra 5 til 30 meter,
 • Fra 18 år og op for recurve- og compoundskytter: Fra 10 til 45 meter.


Roving

Længdeskydning

På engelsk "flight-arrow competition". Det engelske ord ”flight-arrow” hentyder til en særlig piletype som ikke er særlige præcis, men til gengæld holder sig svævende (flyvende) i usædvanlig lang tid. Når det er muligt for Det Fynske Buemager Laug at leje tilstrækkeligt store marker, afholder de DM i længdeskydning for langbuer. Har man mod på at tage en tur over Vesterhavet, kan man i England finde mange fligth-arrow competitions.


Shooting at the marks

På dansk, Skyd efter mærket. Her er vi over i en disciplin som nær udelukkende dyrkes i England. Man sætter et flag et sted langt langt væk på marken, gerne over 100 meter, og så handler det om at ramme så tæt som muligt på flaget (i et historisk kontekst læs: Den fremstormende hærs anfører). Omkring flaget udmåles vinderen ikke i centimeter men i meter. Ofte arrangerer bueskytteklubber i England flight shooting i kombination med shooting at the marks. Vi er nok mere end et par stykker fra Thy Bueskyttelaug, der drømmer om en dag at tage den nødvendige forlængede weekend til England for at opleve suset.


Hurtigskydning

Vikinge-skydning

Ribe Vikinge Langbue Laug afholder årligt DM i vikinge hurtigskydning. For at deltage, stilles der krav om, at man skal bruge langbue, som svarer til vikingernes langbuer, både i materialevalg og udformning. Og man skal bære vikingedragt.


Combat Archery

Stævner med alle tre spiltyper

Der afholdes en gang imellem stævne hvor det for holdenene gælder om samlet at være bedst i de tre spiltyper:

 1. Last Team Standing
 2. Conquer the Base
 3. VIP


Vinder et hold to af spiltyperne, har holdet vundet. Det er stævner med masser action, teamwork og fairplay.