Aktivitets hovedsponsor: 

Thy-Mors Energi

Vi har indgået sponsoraftale med Thy-Mors Energi om bueskydnings aktivitets- og sikkerhedsudstyr, så vi kan tilbyde Thy Bueskyttelaugs nyetablerede ungdomshold nye spændende aktiviteter i vintersæsonen. Sponsoraftalen betyder, at vi i løbet af december 2017 kan tilbyde skydning efter bevægelige mål, gennemføre kongespillet med bue og pil ogskyde dødbold med bue og pil (Archery bunker tag). Desuden betyder sponnsoraftalen, at alle nye ungdomsmedlemmer får klub-t-shirt. 

 

3D bane - skumdyrs-hovedsponsor:

Thisted bingocenter foto

3D-dyresponsor: Thisted Bingocenter har doneret 10.000 kr. til indkøb af kronhjort og mindre dyr til vores nye 3D-bane i Tved Klitplantage i Nationalpark Thy. 

3D bane - skumdyrs-sponsorer:

 Thisted Box Udlejning _logo .pbm SmTaldansknu - Udviddet

 

Dynalogic

 

Thisted _cementvare

 

Amphi Consult

Alle har doneret mellem 1.100 og 3.000 kr. til dyr til vores nye 3D-bane i Tved Klitplantage i Nationalpark Thy