Kommende bueskolekursus:

Afholes over 4 fredage fra d. 28/1-2022 til den 18/2-2022. Se mere her.

Laugets retningslinjer for at reducere Covid-19 smittetrykket:

Fra d. 3/11-2021 rykker vi indendørs, og vi kommer i nogle situationer til at gå tæt op ad hinanden. På baggrund af det stigende smittetryk og smitte på en del skoler i det nordlige Thy, har forretningsudvalget besluttet, at vi frivilligt skærper forebyggelse af smitte:

 • Vi spritter hænder af når vi går ind i Thyhallen.
 • Vi bærer ansigtsmaske på gangarealerne i Thyhallen og medens vi henter grej fra magasinerne og sætter op.
 • Vi spritter hænder efter opsætningen – dvs. inden skydningen.
 • Vi spritter hænder når skydningen er slut – dvs. inden vi pakker sammen.
 • Vi bærer ansigtsmaske medens vi pakker sammen og indtil vi er ude af Thyhallen.
 • Udstyr desinficeres, hvis der er mindre end to døgn til det skal bruges igen.
 • Vi spritter hænder af når vi går ud af Thyhallen.
 • Trænere med nær kontakt til skytter, bærer under hele træningen ansigtsmaske og handsker, og spritter handsker mellem kontakt til de enkelte skytter.
 • Er du syg eller sløj, bliver du hjemme. Det samme gælder naturligvis Covid-19 positive, som skal gennem karantæneperioden.

Håber alle aktive skytter vil være med til den skærpede indsats, så vi ikke bidrager til stigende smittetryk.

Så stater vores indendørs sæson

Onsdag skyder vi i Thyhallen hal C kl. 19:00-21:00

Fredag skyder vi i Thyhallen hal B kl. 17:00-19:00 og der er mulighed for ekstra træning i hal C kl. 19:00-20:00.

Bueskydning Danmark og DGI Skydning er nu direkte konkurrenter

Forhandlinger om bueskydning i Danmark mellem Bueskydning Danmark og DGI Skydning er netop brudt sammen. Det betyder at Bueskydning Danmark og DGI Skydning nu er i direkte konkurrence om at organisere bueskydning i landet.

Lokalt her i Thy har vi rigtig godt samarbejde med Næstrup Skyttecenter. Og for at få det lokale samarbejde til at glide er vi i Thy Bueskyttelaug foruden medlem af Bueskydning Danmark også medlem af DGI Nordjylland.

Vi tilstræber, at den nationale konkurrence om bueskydningsmedlemmer mellem DGI Skydning og Bueskydning Danmark ikke kommer til at ødelægge det gode samarbejde vi på tværs af hovedforeninger har her i Thy. Vi ønsker ikke, at konkurrence mellem Bueskydning Danmark og DGI Skydning bliver de to sakseben, der klipper bueskydning i Thy i stykker.

I Danmark er sporten hovedsageligt organiseret i de to store landsdækkende foreninger DIF og DGI. Det ulogiske i at et lille land som Danmark organiserer sporten i to hovedforeninger, har historiske rødder.

Indtil for et par år siden har bueskydning i Danmark været organiseret i Bueskydning Danmark, der er medlem af DIF og (FADB) Foreningen Af Danske Buejægere.

De seneste pr år har der været grøde i luften på bueskydningsfronten.

FADB og Danmarks Jægerforbund arbejder på at fusionere med det formål at samle buejægerne og dermed styrke buejagten i Danmark.

For et par år siden besluttende DGI, at man under DGI Skydning vil arbejde med at tilbyde bueskydning til deres medlemmer. Danmark er et demokratisk og foreningsmæssigt frit land, så alle har naturligvis ret til at lave de foreninger man har lyst til. Det virkede dog lidt underligt da vi for godt et år siden, når vi gik ind i Thyhallen for at skyde kunne se kæmpe videoreklame for bueskydning under DGI Skydning. Flere af vores medlemmer spurgte ”hvad sker der?”

Bueskydning er en forholdsvis lille sport, så i de forløbne små to år har der været forsøg på dialog mellem DGI Skydning og Bueskydning Danmark. I Thy Bueskyttelaug har formanden været medlem af DGIs buekompetencegruppe, for at hjælpe det nye initiativ i gang. Formanden for Thy Bueskyttelaug har ligeledes gennem de seneste par år været i tæt kontant med Bueskydning Danmarks formand for at sikre, at de tiltag vi har i Thy Bueskyttelaug, har gjort i forhold til banen i Næstrup og medlemskab af DGI Nordjylland, ikke stred mod Bueskydning Danmarks interesser.

Forsøgene på dialog mellem DGI Skydning og Bueskydning Danmark er desværre netop brudt sammen. Det betyder at DGI Skydning nu er direkte konkurrent til Bueskydning Danmark. Som konsekvens af dette er formanden i Thy Bueskyttelaug med øjeblikkelig virkning trådt ud af DGI Skydnings buekompetencegruppe.

Fra Bueskydning Danmark har vi fuld støtte til fortsat lokalt samarbejde med Næstrup Skyttecenter og medlemskab af DGI Nordjylland.

Kort om DIF og DGI

DIF er en paraplyorganisation opbygget af specialforbund (som f.eks. Bueskydning Danmark). Specialforbundene er igen organiseret i lokale klubber.

DGI er organiseret i landsforeningen DGI og 14 landsdelsforeninger. Landsdelsforeningerne er igen organiseret i lokale klubber.

Så længe CV-19 restriktionerne indendørs varer ved, skyder vi udendørs:
 • Onsdag aften kl. 19:00-21:00 har vi fakkelskydning. Vi skyder på traditionelle ansigter i faklernes skær.
 • Lørdag eftermiddag kl. 14:00-16:00 har vi skiveskydning, clout-skyding og Combat Archery.
Vi er fortsat underlagt forsamlingsbegrænsningen på 5 personer i hver gruppe, så arealerne i Næstrup vil være inddelt med flere "ingenmandsland", så der er plads til at flere grupper skyder samtidig. Vælger du at deltage, er det vigtigt du bliver i din gruppe, så vi ikke risikerer at overtræde forsamlingsbegrænsningen. Der er ved banen i Næstrup udførlig instruktion i hvordan vi sikrer desinfektion både af os selv og grej, og hvordan vi sikrer maksimum at være 5 personer i hver gruppe.
 
Er du til motion og bueskydning?
Så kan Bueskydning Danmarks Combat Archery video måske inspirere. Se den her
 
Frem til foreløbigt 17/1-2021 er indendørs træning aflyst. Vi forsøger at flytte grej, så det er muligt som enkelt skytte eller familie at træne udendørs.
Med de netop skærpede coronarestriktioner er der nu lukket for indendørs sport og vi må maksimum være 5 forsamlet udendørs. Intentionerne bag de nye restriktioner er dog, at vi i videst muligt omfang passer os selv.
Det betyder at al træning også udendørs indtil videre er aflyst. Vi forsøger at få flyttet noget grej udendørs, så enkelt skytter eller familie kan bruge faciliteterne i Næstrup. Nærmere informationer følger.
.
Vores december 2020 nyhedsbrev er klar
 
Vi rykker udendørs igen fra fredag d. 13/11 og søndag d. 15/11.
Når vi ikke må skyde inde, har vi valgt at rykke udenfor til Næstrup igen. Det bliver jo tidligt mørkt, så vi har valgt en hverdag med alternativ skydning og en weekendag:

Fredage kl. 17:00-19:00: Fakkelskydning – dvs. skydning på almindelige store ansigter, hvor fakler oplyser ansigterne og skydelinjen. Deltagerbegrænsning på 10 personer, så tilmelding nødvendig (se senere). Første skydning d. 13/11 – varer så længe vi ikke må være inden døre.

Søndage med tre aktiviteter, hver med deltagerbegrænsning på 10 personer – tilmelding nødvendig (se senere). De tre aktiviteter tidsforskydes et kvarter, så der aldrig er mere end 10 personer ad gangen ved skurvognene. Kl. 09:30-11:30: Combat Archery; kl. 09:45-11:45: Ansigtsskydning / Clout skydning; kl. 10:00-12:00: 3D skydning. Første skydning d. 15/11 – varer så længe vi ikke må være inden døre.

Tilmelding nødvendig, for at skytter ikke kommer forgæves. I løbet af i dag og i morgen opretter jeg alle begivenhederne på MinForening. Alle der har adgang til MinForening, bedes tilmelde sig her. Medlemmer, der ikke har MinForening, sender mig en sms, messengerbesked eller mail eller ringer op, så laver jeg note om deltagelse på MinForening. Når der er samlet 10 personer på aktiviteten på MinForening, er der lukket for flere deltagere. Specielt for skydning om søndagen. Vi har plads til i alt 30 medlemmer på de tre baner, så hvis man er lidt fleksibel i forhold til om man skyder 3D, Combat Archery eller ansigtsskydning, vil der være plads til alle.

Ved dårligt vejr. To dage før aktiviteten, giver jeg om aftenen melding på om den gennemføres. Meldingen bringes på MinForening og fb-gruppen ThyBueMedlem.

Så er det bare på med skiundertøjet, vinterfrakken og de varme vinterstøvler, så vi kan forsætte med vores dejlige sport selvom hallerne er lukkede. Laver en forælder eller to lidt kakao til at slutte af med, ender det sikker med at blive helt hyggeligt at skyde udenfor i indendørssæsonen. 

Tilbud til vores medlemmer om gratis ansigter:

Til vores medlemmer der har mulighed for at skyde hjemme under betryggende forhold: Du kan vælge gratis at få 2 x 40 cm plastansigter, 2 x 60 papiransigter, et 80 cm plastansigt, eller et 120 cm plastansigt. Ansigterne udleveres i Næstrup, fra fredage d. 13/11 kl. 19:00 og søndage d. 15/11 kl. 12:00.

Corona-cluster-5 nedlukning fra d. 6/11 og foreløbig til d. 3/12:
På baggrund af Statsministerens udmeldinger tidligere på aftenen, om nedlukning af al indendørs sport fra på mandag, har vi valgt at lukke med omgående virkning - dvs. fra i morgen fredag, hvor der ikke er bueskydning.
Ses igen når cluster 5 er slået ned.

Corona-tilpasninger i resten af oktober og første 3 uger af november:

For at imødegå regeringens udmelding om forsamlingsbegrænsning på 10 personer (dog undtaget idrætsarrangementer for børn og unge under 21 år) de kommende fire uger, har vi:
 • Fredag d. 30/10, 6/11, og 13/11 kl. 17:00-19:00 booket både hal C og hal B. Voksne skytter træner i hal C medens børn og unge under 21 år træner i hal B. I hal C vil der så være plads til 10 voksne skytter - og i hal B næsten ubegrænset plads til skytter under 21 år. Sidste fredag med gratis familie Combat Archery gennemfører vi - men forbeholdt unge under 21 år. 
 • Bemærk: Fredag d. 20/11 er hal B optaget af andet arrangement. Denne fredag har vi kun hal C i tidsrummet 17:00-19:00. Træning denne aften vil være forbeholdt børn og unge under 21 år.
 • Onsdag de kommende 4 uger træner vi som normalt 19:30-21:30 med begrænsning på 10 skytter. Fortrinsret om onsdagen har de skytter, der kun træner om onsdagen og vores konkurrenceskytter. Håber at de unge på fredagsholdet, der ser frem til også at kunne træne om onsdagen - kan vente de 4 uger inden det kan lade sig gøre.
Træning med skydning på ansigter vil foregå med mundbind og ved Combat Archery træning, skal der bæres mundbind, når maskerne ikke bruges.
Vi opfordrer samtidig alle der kommer til onsdagstræningen om at melde sig til træningen senest dagen inden kl. 18:00, så det er muligt at melde evt. ledige pladser ud.
Håber på forståelse fra forældre der følger deres børn til træning om fredagen, at vi bliver nødt til at bede jer om at vente f.eks. i cafeområdet (så er i stadig lige i nærheden - skulle jeres unge mennesker få brug for jer).
PS: Vi har tidligere annonceret reception d. 13/11 kl. 17:00-19:00 i anledning af at Thy Bueskyttelaug er Danmarks første klub som bliver certificeret Ungdoms Bue-Klub. Med de nye forsamlingsbegrænsninger forventer vi at receptionen udskydes til starten af december.

Godt Skudt! Ved Ungdoms DM ude d. 20/9-2020 blev vores 3 deltagende skytter danmarksmestre. Den individuelle skydning: Danmarksmestre: Simon Førby Larsen, barbue junior. Sølv til Simon Strømgaard og bronze til Antoni Thessen, begge barbue junior. I tillæg satte Simon Strømgaard to danmarksrekorder (som kadet og junior). Holdskydningen: Danmarksmestre: Simon Førby Larsen, Simon Strømgaard og Antoni Thessen, 50 meter barbue hold. I tillæg satte holdet 2 danmarksrekorder (som kadet og junior) og to uofficielle verdensrekorder (også kadet og junior). Flot presseomtale.

Tilmelding til Bueskole-kurser og pigeaftener nu mulig på billetexpressen

Familie Combat Archery: Vi åbner indendørssæsonen med et tilbud til alle familier i Thy om at prøve bueskydning - time to go fun, to go fit, and to go together,  fire fredag i oktober kl. 17:00-18:30 fra d. 9/10 til d. 30/10. Takket være støtte fra DIF og DGI's foreningspulje, er deltagelse gratis

Pigeaftener: Vi prøver noget nyt og arrangerer 4 pige/kvindeaftener, hver mandag kl. 17:00-19:00 fra d. 10/8 til d. 31/8. Takket være støtte fra DIF og DGI's foreningspulje, er deltagelse gratis.

Bueskole-kursus: Næste kurus stater fredag d. 14/08-2020 kl. 17:00-19:00 og fortsætter følgede fredage: 21/08, 28/08 og 04/09samme tid. Takket være støtte fra DIF og DGI's foreningspulje, er bueskole-kurset denne gang gratis. 

Vi indbyder alle interesserede til at prøve bueskydning på Buernes Dag d. 6/9 kl. 12:00-15:00. De er gratis at deltage og du kan prøve ansigtsskydning, 3D-skydning og Combat Archery.

Regeringen har åbnet mere op for sportsaktiviteter, så vi genoptager de normale træningstider i Næstrup: Onsdage kl. 19:00-21:00 (klubaften), fredage kl. 17:00-19:00 (erfarne skytter og Combat Arcery samt nye og unge skytter). Se mere her om hvordan vi håndterer Covid-19. 

Ny bestyrelse: På generalforsamlingen d. 26/02-2020 blev Lars Christian Adrados genvalgt og Felix Stosiek og Martin Bakmann Søern nyvalgt til bestyrelsen. Efter konsituering fortsætter formand: Lars Christian Adrados, kasserer: Morten Krogager-Nielsen og skydeleder Klaus Kragh. Ny næstformand er: Felix Stosiek og ny sekretær er: Martin Bakmann Sørensen. Simon Strømgaard og helle Adser blev valgt som suppleanter.

Godt skudt! Ved weekendens DM i Danish Combat Archery, d. 18/1-2020, blev vores hold på 5 mand: Carsten Stosiek, Felix Stosiek, Simon Strømgaard, Hjalmar Backhausen Damsgaaard, og Edis Haskovic første danmarksmester i Danish Combat Archery. Flot presseomtale

Thy Bueskyttelaug Danmarksmestre I Danish Combat Archery

Godt skudt! Ved Ungdoms DM ude d. 31/8 - 1/9-2019 blev vores 4 deltagende skytter danmarksmestre. Den individuelle skydning: Danmarksmestre: Antoni Thessen, langbue junior og Simon Strømgaard, barbue kadet. Sølv til Martin Bakmann Sørensen og bronze til Simon Førby Larsn, begge barbue aspirant. I tillæg satte Antoni Thessen ny danmarksrekord. Holskydningen: Danmarksmestre: Martin Bakmann Sørensen, Simon Strømgaard og Simon Førby Larsen, 30 meter barbue hold. Flot presseomtale.

Godt skudt! Ved de Nordiske Ungdoms Mesterskaber i bueskydning d. 6-7/7-2019 skød vores ungdomsskytter hele 3 nordiske mesterskaber og to sølvmedaljer hjem til Danmark og Thy. På langbue blev Antoni Thessen nordisk mester, både individuelt og med landsholdet og satte trods det dårlige vejr personlig rekord og Felix Stosiek skød sig til plads på det danske 2. landshold, der dog måtte se sig slået i bronzefinalen. På barbue i klassen World Archery Kadet (16-17 år) skød Simon Strømgaard sig til individuel sølv og blev nordisk mester med landsholdet og i klassen Nordic Kadet (13-15 år) skød Martin Bakmann Sørensen og Simon Førby Larsen sølv med landsholdet. Flot presseomtale.

Godt skudt! Ved Ungdoms DM inde d. 9-10/3-2019 blev 4 af vores skytter individuelle danmarksmestre: Hjalmar Backhausen, langbue mini; Antoni Thessen, langbue kadet; Simon Førby Larsen, barbue aspirant; og Simon Strømgaard, barbue kadet. vores to andre skytter ved stævnet fik individuel DM-sølv: Martin Bakmann Sørensen, barbue aspirant; og Felix Stosiek, langbue kadet. Flot presseomtale både på Thy og Morsø.

Vores Combat Archery video er lanceret.

Godt skudt! Ved DM i 3D-skydning, d. 29/09/2018 skød Antoni Loen Thessen på langbue sig til individuel 3D-DM-sølv og Martin Bakmann Sørensen på barbue skød sig til inividuel 3D-DM-bronze.  

Godt skudt! Ved Ungdoms DM Ude 2018 skød Antoni Leon Thessen sig til indivduel DM-sølv i langbue og Felix Stosiek skød sig til individuel DM-bronze også i langbue. På barbue skøde Martin Bakmann Sørensen, Simon Førby Larsen og Simon Strømgaard sig til DM-hold-sølvmedalje. 5 DM-medaljer til 5 skytter - godt klaret. 

Godt skudt! Ved lille seremoni i klubben, fik Simon Strømgaard overrakt op til og med sølvnål (Thy Bueskyttelaugs første), Martin Bakmann Sørensen op til og med gul nål og Simon Førby Larsen op til og med blå nål. Alle nåle erhvevet ved 1440-stævne i Middelfart tidligere på året.

Godt skudt! 24.juni 2018: Ved 1440 stævne i Middelfart, skød vores aspirant barbueskytter Martin Bakmann Sørensen, Simon Førby Larsen og Simon Strømgaard hold danmarksrekord på hele 2.751 point.  

Thy Bueskyttelaugs privatlivspolitik og fortegnelse om behandling af personoplysninger er udarbejdet for at indfri EU Persondataforordnings krav til ordentlig og saglig behandling af personoplysninger. Vi håber at dokumenterne lever op til jeres forventninger om Thy Bueskyttelaug som en ordentlig forening.  

6. klasse lokalvinder i Skole OL-Bueskydning 2018 Thy-Mors er fundet: 5-6 klasse fra Bjergby Friskole kvalificerede sig d. 03/05-2018 til landsfinalestævnet i Århus. Tillykke til 5-6 klasse fra Bjergby Friskole, der med et klassegennesnit på hele 60,15 har sat lokalrekord for Thy-Mors. 

Thy Bueskyttelaugs nye præsentationsvidoe er netop blevt færdig - 09/02-2018. 

Flot omtale i Bueskydning Danmarks onlineblad Bueskydning d. 08/02-2018: Se artiklerne om Thy Bueskyttelaug

Thy Awards 2018 d. 02/02-2018. Med borgmesterhåndtryk blev vores langbueskytte Felix Stosiek påskønnet for landsholdskvalifikation og repræsentation af Danmark ved NM. Se mere fra gallashowet Thy Awards

Donation fra Thisted Bingocenter d. 22/12-2017. Vi har netop fået donation på 10.000 kr., så vi får mulighed for at udbygge vores 3D-dyr samling med anskaffelse af kronjuvelen: En kronhjort i naturlig størrelse. Pengene rækker endda til køb af et mindre dyr også. 

Sponsoraftale med Thy-Mors EnergiVi har indgået sponsoraftale med Thy-Mors Energi om bueskydnings aktivitets- og sikkerhedsudstyr, så vi kan tilbyde Thy Bueskyttelaugs nyetablerede ungdomshold nye spændende aktiviteter i vintersæsonen.

Godt skudt! 13. august 2017: Ved Danmarks Mesterskaberne for Ungdom i bueskydning, fik Felix Stosiek (langbue) efter semifinale mod den regerende nordiske mester, hvor han tabte med kun 4-6, dansk individuel bronze til Thy Bueskyttelaug. Og Simon Strømgaard (barbue), der er ny i turneringssammenhæng, skød i kvartfinalen mod den regerende nordiske mester hvor han tabte med kun 3-6.  

Godt skudt! 1. juli 2017: Ved de Nordiske Ungdomsmeserskaber i bueskydening, kvalificerede Felix Stosiek sig til en plads på det danske langbuelandshold. 2. juli 2017 skød han sammen med holdet nordisk bronze for langbue hjem til Danmark. Foruden Felix fra Thy Bueskyttelaug bestod holdet af brødrene Niels og Ebbe Grøn fra Hillerød Bueskyttelaug.

Godt skudt! 25 juni 2017: Lars Christian Adrados fra Thy Bueskyttelaug satte ved 1440 runden i Middelfart 4 danmarksrekorder: 50 meter på 122 cm ansigt, 40 meter på 122 cm ansigt, 40 meter på 80 cm ansigt og den samlede 1440 runde i klassen master barbue herre.

Skole OL-Bueskydning: 5 kl. fra Thisted Friskole har kvalificeret sig finalen d  14/06-2017 i Århus. Godt skudt 5. kl! Håber i får en god oplevelse i Århus. Nordjyske lavede fin artikel om klassen, se her og her.

Skole OL-Bueskydning: TV2 Nord var forbi om eftermiddagen d. 4/5-2017 da 5. +6. klasse fra Sønderhå-Hørsted Friskole havde kvalifikationsskydning. Se nyhedsindslaget fra 22-nyhederne her (5:58 inde i nyhederne).

Skole OL-Bueskydning: Nordjyske var forbi om formiddagen d. 4/5-2017 da 6.b. fra Sjørring Skole havde kvalifikationsskydning. Det kom der en lille artikel og nogle fine billeder ud af, se her.

Nye regler: En barbue må nu have 1 fastmonteret vægt - nyt fra World Archery, meddelt på dommermødet d. 18/03-2017.

Godt skudt! Simon Strømgaard (aspirant - barbue) vandt Thy Bueskyttelaugs vinterskydning, men en forbedring på hele 53% fra de første tre skyderunder til de sidste tre skyderunder. 

Godt skudt! 11.-12. marts 2017: Vores aspirant langbueskytte Felix Stosiek skød sig til DM bronze i skiveskydning inde. Felix kunne i kvalifikationen holde niveauet fra den hjemlige træning, så tilfredshed med resultatet. 

Skole OL-Bueskydning: Thy Bueskyttelaug er en af 10 klubber under Bueskydning Danmark som kan byde interesserede 5. og 6. klasser på 2½ times intro og kvalifikationsskydning til Skole OL-Bueskydning. Kvalifikationsskydningen foregår på vores bane ved Næstrup Skyttecenter 4/5 og 11/5-2017.

Jule-sul-3D-klub-hygge: 28/12-2016 gentager vi successen fra sidste år med at skyde noget af julesulet væk på Danmarks største 3D bane (65 dyr) ved Vejen, Gestenvej 13, 6600 Vejen. Vi mødes ved formanden, Algade 65, 7752 Snedsted kl. 08:00 og kører samlet til Vejen. Pris for deltaglse 100 kr. Husk varmt tøj, en god madpakke og kontanter.

Godt skudt! 12. oktober 2016 fik Felix overrakt Bueskydning Danmarks 3D bronzenål for sine resultater under 3D DM omkring Egeskov Slot. Det er blot 2. bronzenål tildelt en mini herre langbueskytte i Danmark!  

Godt skudt! 17. september 2016: Vores mini langbueskytte Felix Stosiek skød sig til DM sølv i 3D afholdt omkring Egeskov Slot på Fyn. TV2-Fyn var forbi, se indslaget.

 Nyt logo: Efter afstemning over et par skydeaftener, har vi fundet vores nye logo:

Thy Bueskyttelaug logo

Vi syens at elementerne i logoet både afspejler hvad vi laver og hvor vi holder til:

 • Bueskytten, at det handler om bueskydning 
 • "Ansigtet" at vi holder af skiveskydning
 • Kronhjorten at vi holder af 3D skydning
 • Stenalder-pilespidsen af flint, at bueskydning har en lang historie. Pilespidsen er fundet i Snejstrup Mose (vest for Snedsted) i Thy. Der blev fundet to flinte-pilespidser i mosen, den ene 16,2 cm lang og den anden 18,6 cm lang. Det er de længste flinte-pilespidser der er fundet i Skandinavien.
 • Tranerne at vi holder til i naturskønt område, hvor de stolte fulge  flyver omkring på klitheden.
 • Og måske kan det lidt skæve "ansigt" over pilespidsen minde om en solnedgang over "a haw"

Nyt klubaftentidspunkt: Resten af september starter vi skydningen ved Næstrup Skyttecenter kl. 18:30, da det ret hurtigt bliver mørkt. 

Godt skudt! 26. juni 2016: Felix Stosiek fra Thy Bueskyttlaug satte ved 1440 runden i Middelfart ny danmarksrekord for den samlede 1440 runde i klassen mini langbue herrer.

Godt skudt! 5. maj 2016: Vores mini-langbueskytte sikrede Thy førstepladsen i 900 runde afholdt i Sønderborg. Han satte ved samme lejlighed nye rekorder på 20 meter, 15 meter og total!

Så skyder vi ude! 4. maj 2016: Så oprandt dagen hvor klubafternes skydning er flyttet udendørs.

Godt skudt! 1. maj 2016: En af vores mini-langbueskytter sikrede Thy bronzemedaljen ved 3D stævne afholdt i Vejen.

Godt skudt! 23. april 2016: Skytte fra Thy Bueskyttelaug er på krævende 3D bane blevet Norddeutscher Bowhunter Jugend Meister på langbue og vores anden Jugend skytte på langbue skød sølvmedaljen hjem til Thy.

Nye regler: 17. april 2016: Det er blevet muligt for lang- og barbuerskytter til stævner at skyde på gruppehold med skytter fra andre foreninger, hvis ens egen forening ikke kan stille med et helt hold. Vedtægterne er på forsøgsbasis for et år ændret på Bueskydning Danmarks forbundsmøde, efter indstilling fra Thy Bueskyttelaug og Holstebro Bueskytteforening.