Betalinger: Reg. nr 7500, konto nr. 0001531500. Husk at anføre navn og art (f.eks. intro - medl. - erstat pil) samt årstal for medlemsbetaling. Samlet meddelelse kan se således ud: "LarsChr medl 2018").

Introkursus: Koster 200 kr. 

For juniorer er der i gebyret for deltagelse på introkursus inkluderet et kvartals medlemskab inkl. indmeldelsesgebyr. For seniorer gives der ved gennemført introkursus 200 kr. i rabat på første medlemskab (kvartal, halvår eller helår).

Kontingent - satser:

 • Seniorer (18 år og ældre): 300 kr. for første kvartal; 600 kr. pr. halvår; 1.200 kr. pr. år.
 • Juniorer: 150 kr. for første kvartal; 300 kr. pr. halvår; 600 kr. pr år.
 • Dertil kommer et gebyr ved indmeldelse på 25 kr.

Kontingent - terminer:

 • Senest 31. januar for 1. halvvår
 • Senest 31. juli for 2. halvår
 • Senest 31. januar for hele året
 • Senest ved udgangen af det løbende kvartal kan nye medlemmer første gang betale kvartalskontingent.

Det får du for kontingentet:

 • Mulighed for at deltage i Thy Bueskyttelaugs ugentlige træning og klubture.
 • Mulighed for at deltage på de mange bueskydningsarrangementer og stævner, arrangeret af klubber under Bueskydning Danmark. Der er stort set et arrangement hver weekend.
 • Mulighed for at deltage på de mange udenlandske stævner arrangeret under World Archery,
 • Mulighed for at deltage på udenlandske åbne stævner arrangeret under International Field Archery Association,
 • Fælles forsikring under Bueskydning Danmark,
 • Online abonnement på Bueskydning Danmarks blad "Bueskydning.

Lån af Thy Bueskyttelaugs udstyr: I det første halve år af dit medlemskab kan du gratis benytte klubbens buer, pile, armbeskyttere og fingerlapper. Vi anbefaler at du prøver klubbens udstyr og finder ud af hvad der passer dig, inden du evt. selv investerer i eget grej

Leje af Thy Bueskyttelaugs udstyr: Efter halvt års medlemsskab, kan du leje bue, pile, armbeskytter og skydelapper for 100 kr. om måneden.  

Erstatning af bortskudte pile:

 • Når du låner eller lejer laugets udstyr bestemmer træneren eller skydelederen på hvilken afstand du uden erstatningsrisiko kan skyde pilene. 
 • Ønsker du at skyde på længere afstand end træneren vurderer er træfsikkert for dig, og en pil bliver skudt væk, betales pr. pil erstatning til lauget: 50 kr. for carbonpile, 70 kr for flu-flu pile og 100 kr. for træpile. Skydes pil i stykker betales ikke erstating.
 • Ønsker du at låne laugets udstyr til 3D skydning, gælder erstatningsreglerne uanset afstand.