Betalinger: Reg. nr 7500, konto nr. 0001531500. Husk at anføre navn og art (f.eks. intro - medl. - erstat pil) samt årstal for medlemsbetaling. Samlet meddelelse kan se således ud: "LarsChr medl 2021").

Bueskole-introkursus: Koster for juniorer (til 18 år) 200 kr. og for seniorer (fra 18 år) 325 kr. Der er i gebyret for deltagelse på bueskole-introkurset et kvartals medlemsskab. 

Kontingent - satser 2021:

 • Seniorer (18 år og ældre): 325 kr. for første kvartal; 650 kr. pr. halvår; 1.300 kr. pr. år.
 • Juniorer: 200 kr. for første kvartal; 400 kr. pr. halvår; 800 kr. pr år.

Kontingent - terminer:

 • Senest 31. januar for 1. halvvår
 • Senest 31. juli for 2. halvår
 • Senest 31. januar for hele året
 • Senest ved udgangen af det løbende kvartal kan nye medlemmer første gang betale kvartalskontingent.

Det får du for kontingentet:

 • Mulighed for at deltage i Thy Bueskyttelaugs ugentlige træning og klubture.
 • Mulighed for at deltage på de mange bueskydningsarrangementer og stævner, arrangeret af klubber under Bueskydning Danmark. Der er stort set et arrangement hver weekend.
 • Mulighed for at deltage på de mange udenlandske stævner arrangeret under World Archery,
 • Mulighed for at deltage på udenlandske åbne stævner arrangeret under International Field Archery Association,
 • Fælles forsikring under Bueskydning Danmark,
 • Online abonnement på Bueskydning Danmarks blad "Bueskydning.

Lån af Thy Bueskyttelaugs udstyr: I det første halve år af dit medlemskab kan du gratis benytte klubbens buer, pile, armbeskyttere og fingerlapper. Vi anbefaler at du prøver klubbens udstyr og finder ud af hvad der passer dig, inden du evt. selv investerer i eget grej

Særlig lån af grej under Corona-nedlukningen: Klubben tilbyder, at medlemmer, der ikke ønsker at benytte klubbens udendørsbaner, kan låne alt nødvendigt grej til skydning hjemme, hvis skytten har den fornådne erfaring, og der hjemme er plads til og det er sikkert at skyde. Grej der ikke returneres eller returneres med skade skal erstattes med beløb svarende til funktionelt samme grej.

Har du den fornødne erfaring og der er plads og det er sikkert at skyde hjemme, og du ikke ønsker at benytte klubbens udendørsbaner, tiilbyder vi medlemmer at få 3 stk. 40 cm ansigter eller 1 stk. 80 / 122 cm ansigt efter eget valg. 

Leje af Thy Bueskyttelaugs udstyr: Efter halvt års medlemsskab, kan du leje bue, pile, armbeskytter og skydelapper for 100 kr. om måneden.  

Erstatning af bortskudte pile:

 • Når du låner eller lejer laugets udstyr bestemmer træneren eller skydelederen på hvilken afstand du uden erstatningsrisiko kan skyde pilene. 
 • Ønsker du at skyde på længere afstand end træneren vurderer er træfsikkert for dig, og en pil bliver skudt væk, betales pr. pil erstatning til lauget: 50 kr. for normale carbonpile, 100 kr. for normale træpile, 70 kr for flu-flu pile med træskafter, 120 kr. for flu-flu pile med carbonskafter, og 90 kr. for Combat Archery pile. Skydes pil i stykker betales ikke erstating.
 • Ønsker du at låne laugets udstyr til 3D skydning eller Combat Archery, gælder erstatningsreglerne uanset afstand.
 • Skydning ved snedække med klubbens flu-flu pile: Ønsker du at skyde på længere afstand end træneren eller skydelederen vurderer er træfsikkert fo dig, og en pil blive skudt væk, skal du betale erstatning, som angivet ovenfor.
 • Skydning ved snedække alle øvrige pile: Skal erstattes, hvis de bliver skudt væk, uanset afstand.