Vi indbyder med stor glæde til reception og lille seremoni i anledningen af, at Thy Bueskyttelaug er Danmarks første certificerede Ungdoms Bue-Klub.

Certificeret Ungdoms Bue -klub Logo _2020

Vi håber på deltagelse af alle vores skytter, pårørende, sponsorer, samarbejdspartnere og øvrige interessenter til en festlig aften, hvor Bueskydning Danmark overrækker os det eftertragtede certifikat - der beviser at vi i Thy Bueskyttelaug har gennemført et lagt udviklingsforløb, der her omfattet:

  • Uddannelse af vores trænere, så vi nu har træner på kandidatniveau til at varetage ungdomstræningen og fungere som cheftræner for klubbens trænere, to grundtrænere til at varetage opgaver som bueskoleforløb og fungere som assisterende trænere, og en håndfuld 1-2 trænere til at varetage opgaver som at tage imod nye skytter m.m. Og alle vores trænere har været gennem træningsforløbet "Aldersrelateret Trænings Koncept"
  • Vi har som klub gennemført et forløb, hvor vi nu tilbyder alle vores nye skytter et bueskole-kursusforløb, så vi sikrer, at alle med interesse for bueskydningen, bliver godt introduceret til sporten.
  • Vi har som klub evalueret på temaet "det gode træningsmiljø", hvilket blandet andet har medført, at vores bane i Næstrup er under kraftig forandring, så der er meget mere plads til klubhygge. 

Vi tror på, at forløbet frem til certificeringen, giver os mulighed for at tilbyde bueskydningstræning og et miljø omkring bueskydning, som giver flest muligt - også nye - idrætsudøvere en god oplevelse ved sporten. 

Ved ceremonien stiller vi naturligvis op med kaffe/the/vand og kage - telt i tilfælde af dårligt vejr og talrige instruktører ved skydelinjen, så alle der ikke normalt deltage i klubbens bueskydning, kan få en fornemmelse for sporten: Forældre, sponsorer, samarbejspartnere og øvrige interessenter. 

Håber vi bliver overvældet af antal deltagere på den for os så makante eftermiddag.