Bestyrelse:

Lars Chr. Adrados (formand)                tlf.: 2248 2664   formand@thybueskyttelaug.dk

Morten Krogager-Nielsen (kasserer)    tlf.: 2228 2468   kasserer@thybueskyttelaug.dk

Anette Bach (sekretær)                         tlf.: 6139 4501   sekretaer@thybueskyttelaug.dk

Simon Strømgaard (næstformand)        tlf.: 2153 0272   naestformand@thybueskyttelaug.dk            

Klaus Kragh (skydeleder)                     tlf.: 6091 0289   skydeleder@thybueskyttelaug.dk                                     

Skydeledere:

Klaus  Kragh (onsdag- og fredagstræning)

Martin Bakmann Sørensen (supplerende træning)

Trænere: 

Lars Christian Adrados (kandiat- og cheftræner)       tlf.: 2248 2664

Martin Bakmann Sørensen (grundtræner - barbue)   tlf.: 4019 9572

Mike Petersen (hjælpetræner)                                    tlf.: 2530 6662

Felix Stosiek (coach - traditionel langbue)               tlf.: 2013 2122

Cayden Stosiek (træner - Combat Archery)               tlf.: 2021 2925

Simon Strømgaard (træner - Combat Archery)          tlf.: 2153 0272