Bestyrelse:

Lars Chr. Adrados (formand)             telefon 22 48 26 64   formand@thybueskyttelaug.dk

Morten Krogager-Nielsen (kasserer)  telefon 22 28 24 68   kasserer@thybueskyttelaug.dk

Martin Bakmann Sørensen (sekretær)                                  sekretaer@thybueskyttelaug.dk

Felix Stosiek (næstformand)                                                naestformand@thybueskyttelaug.dk            

Klaus Kragh (skydeleder)                                                     skydeleder@thybueskyttelaug.dk                                     

Skydeledere:

Klaus  Kragh (onsdag- og fredagstræning)

Martin Bakmann Sørensen (supplerende træning)

Trænere: 

Lars Christian Adrados (kandiat- og cheftræner)

Martin Bakmann Sørensen (grundtræner - barbue)

Felix Stosiek (træner - traditional langbue)

Carsten Stosiek (træner - Combat Archery)